Enklare då...
Allt var mkt enklare innan. innan man började förstå vad alla känslor verkligen betydde.
Innan alla känslor bröt ut. innan tårarna visste vart de skulle. innan hjärtat visste för vem de skulle slå för.
Allt var mkt lättare då. man behövde inte bry sig om känslor. man behövde inte heller bry sig om hjätats röst, innan var tårar helt okända nu gör de inget annat en faller ner för mina våta kinder.. varför ska känslan för dig vara så svår att släppa? jag kan inte fatta. andra känslor kan man komma över men känslan för dig försvinner inte hur mkt jag en försöker så finns den alltd kvar där i mitt hjärta!!!